Month: June 2007

Don’t cry Joni – Conway Twitty

conway twitty – do… Don’t cry, Joni Conway Twitty Woman- Jimmy please say you’ll wait for me I’ll grow up someday you’ll see Saving all my kisses just for you …

Đám cưới bây giờ

Hôm trước có chị bạn gửi mail cho bài thơ này vào đúng cuối tuần đọc xong có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Hôm nay post lên ai …