Month: September 2007

Nghịch ngợm

Ở đời ăn rỗi ngồi không Sinh ra cái tật lông bông suốt ngày Lâu rồi không động chân động tay gì thấy nó cũng mai một dần đi. Ngồi …