Month: July 2008

Nếu điều đó xảy ra | Music

Bang Kieu-Neu Dieu Do Xay Ra – Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn Loài người chìm trong đêm giá băng Và tình người sẽ tan biến …