Đi ngang qua giấc mơ tôi

Tháng 7. Em bảo với tôi, em sắp đi Nhật. Tôi không lấy gì làm bất ngờ lắm vì em thích nước Nhật. Chỉ có điều buồn buồn vì cái …

Noel

Trước Noel một ngày hẹn được với 2 người là Coffeemate và Bạn. Đầu tiên là nhắn tin mời Bạn trước và Bạn đồng ý với điều kiện có cả …

Tài khoản vô giá

(Nguồn: chưa rõ) Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng,cung cấp vào tài khoản của bạn 86400USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua …